Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 24/04/2024, Công ty CP Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đoàn đại biểu tham dự là các Hội đồng thành viên và Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty, Ban Giám đốc cùng các CB, CNV Công ty HUD Nha Trang.

Qua Hội nghị đã thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát trong năm 2023, nhiệm vụ năm 2024…

Một số hình ảnh hội nghị:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *