Công đoàn HUD Nha Trang tổ chức thành công Đại hội điểm

Thực hiện công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), ngày 16/01/2023, tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Công đoàn Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là công đoàn cơ sở được Công đoàn Tổng công ty HUD chỉ đạo tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội trong năm 2023 theo kế hoạch.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất cao các văn kiện trình Đại hội; đồng thời tham gia các ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Tổng công ty HUD, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở khóa IV gồm 5 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *